Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Podnikové vzdělávání zvyšuje profesní růst zaměstnanců

EU

 

Název projektu: Podnikové vzdělávání zvyšuje profesní růst zaměstnanců

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005083

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým dojde ke zkvalitňování služeb a bude dosaženo celkového růstu společnosti. Zaměstnanci navýší svůj odborný potenciál  a tím dojde ke zvýšení odborné úrovně znalostí a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

Snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy Delta Sign

EU

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy Delta Sign

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001159

 

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektů, ve kterých probíhá výroba kovových konstrukcí a výroba elektrických osvětlovacích zařízení.

 

Snížení energetické náročnosti bude dosaženo prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, výměnou otvorových výplní a zateplením střechy.

 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy Delta Sign.

Tento cíl se pozitivně promítne do snížení nákladů na spotřebu energie a snížení ekologické zátěže.

Dalším cílem projektu je zlepšení estetické hodnoty budovy.

12.6. Duhový paprsek 2013DELTA SIGN, s.r.o. je finalistou soutěže „DUHOVÝ PAPRSEK 2013“ o nejlepší signmakingovou realizaci za rok 2012, pořádané společností M.I.P. Group, a.s.!!

Zúčastnilo se mnoho známých reklamních společností i designových studií. O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodla odborná porota. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo  v PVA Expo Praha – Letňany v rámci konání veletrhu Reklama - Polygraf 2013, kde byly fotografie všech projektů vystaveny během celého veletrhu. Porota a odborná veřejnost ocenili naši realizaci „kancelář Allianz – shopping park“. Být mezi nejlepšími třemi považujeme za velký úspěch, jelikož se jedná o naši první účast v takovém klání. Zaměstnanci společnosti odvedli velmi dobrou práci a my jsme rádi, že nám ji naši klienti umožňují.

Děkujeme.


Odkaz na projekt:

 

EU

EU