Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy Delta Sign

EU

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy Delta Sign

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001159

 

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektů, ve kterých probíhá výroba kovových konstrukcí a výroba elektrických osvětlovacích zařízení.

 

Snížení energetické náročnosti bude dosaženo prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, výměnou otvorových výplní a zateplením střechy.

 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy Delta Sign.

Tento cíl se pozitivně promítne do snížení nákladů na spotřebu energie a snížení ekologické zátěže.

Dalším cílem projektu je zlepšení estetické hodnoty budovy.

EU

EU