Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Podnikové vzdělávání zvyšuje profesní růst zaměstnanců

EU

 

Název projektu: Podnikové vzdělávání zvyšuje profesní růst zaměstnanců

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005083

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým dojde ke zkvalitňování služeb a bude dosaženo celkového růstu společnosti. Zaměstnanci navýší svůj odborný potenciál  a tím dojde ke zvýšení odborné úrovně znalostí a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

EU

EU