O NÁS

Název projektu: Školicí středisko DELTA SIGN

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0016069

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Za podpory Evropské unie a Ministerstva průmyslu a obchodu probíhá rekonstrukce objektu za účelem vybudování školicího střediska a pořízení základního vnitřního vybavení pro realizaci školení.

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování školicího střediska firmy DELTA SIGN, s.r.o.. Hlavní aktivitou je rekonstrukce objektu nacházejícího se v Teplicích, vč. pořízení vybavení nezbytného pro realizaci vybraných školení, kombinujících teoretickou a praktickou výuku.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy, a to díky zajištěnému a efektivnímu systému vzdělávání zaměstnanců uvnitř firmy ve vlastním školicím středisku.

Operačním cílem projektu je vybudování vlastní infrastruktury pro vzdělávání zaměstnanců firmy DELTA SIGN, s.r.o. a stávajících obchodních partnerů.

 

 

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy DELTA SIGN, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001159

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj.

Popis projektu: Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektů, ve kterých probíhá výroba kovových konstrukcí a výroba elektrických osvětlovacích zařízení. Snížení energetické náročnosti bude dosaženo prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, výměnou otvorových výplní a zateplením střechy.

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy DELTA SIGN, s.r.o. Tento cíl se pozitivně promítne do snížení nákladů na spotřebu energie a snížení ekologické zátěže. Dalším cílem projektu je zlepšení estetické hodnoty budovy.

 

Název projektu: Podnikové vzdělávání zvyšuje profesní růst zaměstnanců
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005083

Popis projektu: Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým dojde ke zkvalitňování služeb a bude dosaženo celkového růstu společnosti. Zaměstnanci navýší svůj odborný potenciál, a tím dojde ke zvýšení odborné úrovně znalostí a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ