O NÁS

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy DELTA SIGN, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001159

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj.

Popis projektu: Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektů, ve kterých probíhá výroba kovových konstrukcí a výroba elektrických osvětlovacích zařízení. Snížení energetické náročnosti bude dosaženo prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, výměnou otvorových výplní a zateplením střechy.

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobních objektů firmy DELTA SIGN, s.r.o. Tento cíl se pozitivně promítne do snížení nákladů na spotřebu energie a snížení ekologické zátěže. Dalším cílem projektu je zlepšení estetické hodnoty budovy.

 

Název projektu: Podnikové vzdělávání zvyšuje profesní růst zaměstnanců
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005083

Popis projektu: Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým dojde ke zkvalitňování služeb a bude dosaženo celkového růstu společnosti. Zaměstnanci navýší svůj odborný potenciál, a tím dojde ke zvýšení odborné úrovně znalostí a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ